Vi hjälper dig att ladda elbilen på jobbet

Projektering- Installation- Service

Vi hjälper dig att ladda elbilen på jobbet

Projektering- Installation- Service

Smidig och effektiv laddstation för företag

Allt fler svenskar kör med elbil – och allt fler tjänstebilar drivs idag med elektricitet. Detta gör att det ställs allt högre krav på svenska företag att erbjuda sina anställda laddstationer där de kan ladda sina bilar på ett säkert och effektivt sätt.

När du anlitar oss så får ditt företag en kompetent helhetsttjänst. Våra egna installatörer gör hela jobbet från ax till limpa - kundbesök, projektering, installation och driftsättning. 

Vi erbjuder laddstationer som passat perfekt som laddningslösning för företag. Vi arbetar med den senaste tekniken inom laddstationer, projekterar och installerar själva för att ditt företag ska få en nära och kostnadseffektiv leverans.

Kontakta oss redan i dag så återkommer vi med offert och mer information. 

laddstation företag

Laddstation företag – tre goda anledningar att satsa

  • Det ökar företagets miljövärde och attraktivitet – inte minst med tanke på framtiden.
  • Främjar utvecklingen av miljövänliga och ekologiska transportmedel.
  • Du ger dina anställda möjligheter till mer kostnadseffektiva val av fordon.
  • Dessutom kan ditt företag få bidrag till laddstationer via det så kallade klimatklivet.

 

Om du vill låta dina anställda ladda sina elbilar samtidigt som de jobbar? Då är det oss du ska kontakta – våra lösningar när det handlar om laddstationer för företag kommer att göra ditt företag mer miljövänligt och attraktivt. Vi kan se till att strömmen fördelas jämnt mellan laddstationerna så att elnätets tillgängliga kapacitet utnyttjas maximalt. Laddstationer är en mycket smart investering för ditt företag. Kostnaderna för installation och förbrukning vägs upp av ökad bekvämlighet för dina kunder och anställda och ditt företag blir mer attraktivt både som arbetsgivare och samarbetspartner.

Laddstation för företag med många fördelar

  • Tack vare Zaptecs unika fas- och lastbalansering kommer ditt företag att kunna utnyttja den tillgängliga elen 66 procent bättre jämfört med andra laddstationer.
  • Vi kan erbjuda snabbare laddning upp till 22 kw, 1-eller 3-fas.
  • Med 4G i laddstationer behöver du inte installera några ytterligare lösningar för nätverk – något som leder till lägre nätverkskostnader.
  • 5 års garanti på material och installation.

 

Enkel laddning av elbil gör företaget attraktivt

Numera behöver företag, anställda och kunder ha kunna ladda elbilen på flera platser under arbetsdagen – och detta kan gälla både byggarbetsplatser och kontor. Detta innebär att förutsättningarna både när det handlar om elnät och kapacitet kan variera. Vi kan projektera och installera laddstationer som anpassar sig till det aktuella elnätet och fördelar strömmen till de inkopplade bilarna. Systemet fungerar automatiskt och du har full överblick och möjligheter till uppdateringar via molnet. Allt ladda elbilen via laddstation på jobbet har aldrig varit enklare.

Våra laddstationer tål tuffa väderförhållanden och klarar såväl kyla, snö som regn. Stationerna är utvecklade i enlighet med nordiska kvalitetskrav och är godkända enligt svensk standard. Våra laddstationer är dessutom stöldsäkra. Om de ändå skulle behövas repareras eller ersättas så kan våra erfarna installatörer utföra nödvändig service. Vi är med dig hela vägen när du investerar i laddstation till ditt företag!

Vi arbetar med kunden i fokus

Alla kunder är lika viktiga för oss och vi arbetar alltid med god attityd och bra kontroll. Vi håller alltid vad vi lovar när det handlar om tid och kvalitet på utfört arbete, vi tar seriöst på en kontinuerlig kommunikation med kunderna. När vi har utfört ett installationsuppdrag städar vi alltid upp ordentligt efter oss. Vi är innovativa och effektiva och satsar alltid hårt på att vara effektivare krona för krona i förhållanden till våra konkurrenter.

Laddstation företag – frågor och svar

Är det verkligen bra för miljön att köra elbil?

Bilar är alltid tillverkade av naturresurser och påverkar därmed miljön – utvinning av råvaror, tillverkning, drift och skrotning har alla sin påverkan på våra gemensamma resurser. Men om att tittar på bilens hela livscykel så är det driften som påverkar mest, och där lämnar elbilen betydligt mindre spår. En elbil beräknas ha ungefär 90 procents mindre miljöpåverkan jämfört med en traditionell bensinbil.

En annan aspekt på elbilens miljöpåverkan är att bilens delar och batterier är föremål för producentansvar, vilket betyder att det är reglerat i lag hur de ska återvinnas. Bland annat metaller tas om hand för återvinning. Hur stor en elbils miljöpåverkan bestäms förstås av vilket energikälla som används för elproduktion. Vi rekommenderar självklart att du väljer miljömärkt el utan fossila inslag.

Ska vi välja fast sladd eller inte till företagets laddplatser?

En fast sladd vid laddplatsen är bekvämt för en enskild bilägare. Men om det handlar om flera olika bilägare som ska använda en laddplats är det bättre att var och en har med sig en sladd som passar i bilens uttag. Fasta sladdar innebär fler saker som kan gå sönder och om laddplatsen befinner sig där många människor är i omlopp bör man tänka igenom risken för skadegörelse.

Vilken typ av uttag ska jag välja, Typ 1 eller Typ 2?

Det finns olika uttag i bilen för laddning av el och olika modeller har olika anslutningar. Asiatiska bilar har exempelvis ofta Typ 1. Men alla Typ 1-bilar kan laddas på en Typ 2-laddplats om bilägaren har rätt sorts sladd med sig och om laddplatsen inte har en fast sladd för Typ 2-laddning. Men Typ 1 är på väg bort då alla nya bilmodeller numera har Typ 2 så valet är i förlängningen ganska enkelt.

Hur många laddplatser ska vi installera?

Det är bra att tänka framåt och förbereda sig för fler laddstationer för ditt företag. Nio kanske växer och får större laddbehov i framtiden. Dessutom är det vanligt att fler blir intresserade av att köra elbil när de första laddstationerna har kommit på plats. Vi rekommenderar att du sätter upp så många laddstationer som dina säkringar och kablar medger VI kan hjälpa dig att planera för kommande utökningar av laddningskapaciteten.

Hur lång livslängd har en laddstation?

I beräkningar som har gjorts av bland annat Naturvårdsverket och Energimyndighet räknar man med att den genomsnittliga livslängden för en laddstation är 15 år. Vi anser att denna uppskattning är fullt rimlig.

Välkommen att kontakta oss idag så hjälper vi dig med installation av laddstation för ditt företag.

Låt dina anställda ladda bilen på jobbet